ราคาหลักทรัพย์

Email This Print This EN
ชื่อย่อหุ้น: BEAUTY สกุลเงิน: THB
ราคาล่าสุด: 6.75 ปริมาณซื้อขาย (หุ้น): 65,629,300
วันก่อนหน้า: 6.60 ราคาเปิด: 6.65
เปลี่ยนแปลง: +0.15 % เปลี่ยนแปลง: +2.27
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น): 6.70 / 3,735,500 ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น): 6.75 / 1,930,700
ช่วงราคาระหว่างวัน: 6.60 - 6.85 ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์: 6.25 - 23.70
ปรับปรุงเมื่อ: 17 มกราคม 2562 (16:37)
Chart Type