ราคาหลักทรัพย์

Email This Print This EN
ชื่อย่อหุ้น: INDUS สกุลเงิน: THB
ราคาล่าสุด: 162.78 ปริมาณซื้อขาย (หุ้น): 168,459,673
วันก่อนหน้า: 164.08 ราคาเปิด: 164.31
เปลี่ยนแปลง: -1.30 % เปลี่ยนแปลง: -0.79
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น): - / - ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น): - / -
ช่วงราคาระหว่างวัน: 162.41 - 164.91 ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์: 0.00 - 0.00
ปรับปรุงเมื่อ: 26 เมษายน 2561 (16:40)
Chart Type