ราคาหลักทรัพย์

Email This Print This EN
ชื่อย่อหุ้น: EGCO-F สกุลเงิน: THB
ราคาล่าสุด: 184.50 ปริมาณซื้อขาย (หุ้น): -
วันก่อนหน้า: 184.50 ราคาเปิด: -
เปลี่ยนแปลง: - % เปลี่ยนแปลง: -
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น): 107.00 / 3,000 ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น): - / -
ช่วงราคาระหว่างวัน: - ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์: 184.50 - 184.50
ปรับปรุงเมื่อ: 27 มีนาคม 2560 (16:36)
Chart Type