ราคาหลักทรัพย์

Email This Print This EN
ชื่อย่อหุ้น: INDUS สกุลเงิน: THB
ราคาล่าสุด: 162.09 ปริมาณซื้อขาย (หุ้น): 177,424,194
วันก่อนหน้า: 162.05 ราคาเปิด: 161.51
เปลี่ยนแปลง: +0.04 % เปลี่ยนแปลง: +0.02
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น): - / - ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น): - / -
ช่วงราคาระหว่างวัน: 160.18 - 162.53 ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์: 0.00 - 0.00
ปรับปรุงเมื่อ: 19 มกราคม 2561 (16:45)
Chart Type