ราคาหลักทรัพย์

Email This Print This EN
ชื่อย่อหุ้น: BEAUTY สกุลเงิน: THB
ราคาล่าสุด: 8.80 ปริมาณซื้อขาย (หุ้น): 45,823,000
วันก่อนหน้า: 9.05 ราคาเปิด: 9.05
เปลี่ยนแปลง: -0.25 % เปลี่ยนแปลง: -2.76
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น): 8.80 / 1,776,300 ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น): 8.90 / 94,200
ช่วงราคาระหว่างวัน: 8.80 - 9.15 ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์: 6.45 - 23.70
ปรับปรุงเมื่อ: 22 ตุลาคม 2561 (16:38)
Chart Type