ยินดีต้อนรับเข้าสู่ส่วนนักลงทุนสัมพันธ์ Sample (Thailand)

Email This Print This EN

We are committed to providing timely, high quality information to investors on the internet. Whether you are interested in key performance ratios, financial news and results, we hope that you will find what you need readily here.

ราคาหลักทรัพย์

ชื่อย่อหุ้น: BEAUTY
สกุลเงิน: THB
ราคาล่าสุด: 6.75
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น): 65,629,300
มูลค่าการซื้อขาย (บาท): 442,985,730
เปลี่ยนแปลง: +0.15
% เปลี่ยนแปลง: 2.27%
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น): 6.70 / 3,735,500
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น): 6.75 / 1,930,700
วันก่อนหน้า: 6.60
ราคาเปิด: 6.65
ช่วงราคาระหว่างวัน: 6.60 - 6.85
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์: 6.25 - 23.70
ปรับปรุงเมื่อ: 17 มกราคม 2562 16:37

ข่าวล่าสุด

รายงานประจำปี

รายงานประจำปี 2559

39 KB.
Click here to download

วีดีโอล่าสุด


Opportunity Day Quarter 3/2017

20:00 mins
Click here to view