ราคาย้อนหลัง

Email This Print This EN
เลือกช่วงวันที่:
จาก
ถึง

ราคาย้อนหลัง จาก 31 มกราคม 2560 ถึง 24 กุมภาพันธ์ 2560
วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณการซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
24/02/2560 - - - - 0 0
23/02/2560 - - - - 0 0
22/02/2560 - - - - 0 0
21/02/2560 - - - - 0 0
20/02/2560 - - - - 0 0
17/02/2560 - - - - 0 0
16/02/2560 - - - - 0 0
15/02/2560 - - - - 0 0
14/02/2560 - - - - 0 0
10/02/2560 - - - - 0 0
09/02/2560 - - - - 0 0
08/02/2560 - - - - 0 0
07/02/2560 - - - - 0 0
06/02/2560 - - - - 0 0
03/02/2560 - - - - 0 0
02/02/2560 - - - - 0 0
01/02/2560 - - - - 0 0
31/01/2560 - - - - 0 0
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น